YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Forestillinger:

 

• "Undervegs med Ibsen"  »
Vandrespel bygd over Peer Gynt. Spilles under Olsok i Lom 

 

• "Diktarplager i Lom »
Ein kabaret - Norddalsdiktarane i skjemt og alvor. August 2007.

 

• Jotunheimen underholdning » 

 

 

 

 

Foto t.v.: Peer Gynt og den Grønkledte. "Undervegs med Ibsen." Endre Skjåk og Kari Tone Sperstad. Foto: Marius Lykre Holen. 

 

 

 

Referanser og tidligere oppdrag:

 

Kunstnerisk innslag ved fylkesmennenes miljøvernavdelingers 25-årsjubileum på Vianvang/Arne Brimi den 7.6.2007

 

I forbindelse med 25-årsmarkeringen av opprettelsen av var alle fylkesmiljøvernsjefene, stassekretæren i Miljøverndepartementet, Fylkesmannen i Oppland, og ledelsen i Direktoratet for naturforvaltning og Statens forurensningstilsyn på middag på Vianvang. Vi var vel 50 gjester.

 

For å sette en ekstra spiss på programmet ønsket vi som arrangerte tilstelningen å få med oss et kulturinnslag med musikk og diktopplesning som er typisk for Ottadalen. Undertegnede har meget sterk tilknytning til området og gjorde en liten ”markedsundersøkelse” for hva som kunne passe oss. Vi fikk råd om å bruke Reidar Svare (sang og musikk), Knut Kjøk (fele) og Endre Skjåk (dikt).

 

Gruppen fikk i oppdrag å lage et lite program på vel en halv time. Programmet skulle som nevnt gi gjestene et lite innsyn i musikken og diktningen i området. De skulle selv velge hva de ville opptre med.

 

Innslaget ble et høydepunkt ikke bare på middagen men på hele turen til Lom og Ottadalen for alle. Applausen etter innslaget var enorm. Gruppen hadde et meget godt utvalg med stor bredde og alternerte med sang, felemusikk og diktlesning. I enkelte numre så kombinerte de også kunstformene.

 

Dersom det blir aktuelt å legge andre arrangementer til området vil vi ikke nøle med å be gruppen om å opptre. – Det var en opplevelse!

 

Med hilsen

 

Håvard Holm

Statens forurensningstilsyn

 

- Åpning av Lom Nasjonalparklandsby. 

             

- Underholdning. Landskonferansen for psykitatriske sykepleiere.

             

- Konsert. BUF-etat.

 

- Åpning av Vargebakken utsiktspunkt. Statens Vegvesen

     

- Underholdning bedriftssamling Telenor.

 

- Underholdning Stortingets samferdselskomitè.

 

- Underholdning utdeling av Pillarguripris til Samferdselsmininster Navarsete.

 

- Underholdning familiedag Peer Gynt-stemnet Vinstra.

 

- I tillegg til dette ei lang rekke mindre arrangement, kulturkvelder, 50-årslag, bryllaup med meir.

 

 

 

 

Kontakt:

 

Endre Skjåk

 

Tlf: 901 35 738

 

Mail:

endre.skjaak@gmail.com